Eind vorig jaar heeft het Europese Hof van Justitie middels een rechterlijk besluit geoordeeld dat cookies alleen mogen worden geplaatst wanneer daarvoor actieve toestemming is verleend (opt-in). In het arrest van het Europese Hof van Justitie is nu de verplichting opgenomen dat website-exploitanten de keuze over het plaatsen van cookies moeten overlaten aan hun gebruikers. De cookies die strikt noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren, zijn hiervan uitgesloten. Dit geldt bijvoorbeeld voor cookies die betrekking hebben op de functie van een winkelmandje of de loginprocedure. Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies hoeft niet aangevraagd te worden, maar volgens het Europese Hof van Justitie moeten cookiebanners de mogelijkheid bieden om alleen voor deze essentiële cookies te kiezen. Het vooraf aanvinken van selectievakjes is ook niet meer toegestaan, omdat het uitschakelen van vakjes juridisch gezien niet als een actieve toestemming wordt beschouwd. Ook mogen geen cookies meer worden geplaatst zonder toestemming van de gebruiker. Zo interpreteerden sommige websites alleen al het oproepen van de website of het scrollen als toestemming voor het activeren van cookies (opt-out-oplossing), ook al werd de banner door de gebruiker genegeerd en was er geen actieve toestemming gegeven. Ook deze vorm van gegevensverzameling is niet langer toegestaan. Bovendien moet de consument ook de mogelijkheid worden geboden om zijn cookie-instellingen achteraf te wijzigen. Tot slot moet worden opgemerkt dat gebruikers moeten weten welke soorten gegevens voor welke doeleinden worden verwerkt (bijvoorbeeld profilering, informatie voor doeleinden van online marketing, IP-adressen enz.). Dit kan rechtstreeks in de banner of in de privacyverklaring worden opgenomen. Hebt u uw website hier al op gecontroleerd en eventueel aangepast? Skrivanek helpt u graag met het vertalen van eventuele toestemmingsteksten, banners e.d. in meer dan 50 talen.