Scroll Top

Privacybeleid

Privacybeleid

 1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder volgt een eenvoudige uitleg over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die naar u persoonlijk kunnen worden herleid. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in ons onderstaande privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De op deze website verzamelde gegevens worden door de websitebeheerder verwerkt. De contactgegevens van de beheerder staan vermeld in de verplichte disclaimer van de website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld doordat u deze aan ons beschikbaar stelt. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld als u onze website bezoekt. Dit betreft voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem die/dat u gebruikt of als u een pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een optimale werking van de website te kunnen waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.

Welke rechten hebt u omtrent uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, de oorsprong en de ontvangers daarvan, en het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn opgeslagen. U hebt tevens het recht op eventuele correcties, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt bij vragen over privacy en persoonsgegevens te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de disclaimer staat vermeld. U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analysehulpmiddelen en tools van derden

Als u onze website bezoekt, kunnen er statistische analyses van uw surfgedrag worden opgesteld. Dit gebeurt doorgaans met behulp van cookies en analysetools. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans anoniem plaats. Dat wil zeggen dat wij deze gegevens niet naar u specifiek kunnen herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Uitgebreide informatie hierover vindt u in het onderstaande privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Hieronder vindt u informatie over welke opties u hiervoor hebt.

 1. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website hechten zeer aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden diverse stukjes persoonlijke informatie verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die naar u persoonlijk kunnen worden herleid. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Hierin wordt tevens toegelicht hoe en voor welke doeleinden dat gebeurt.

Gelieve er rekening mee te houden dat gegevens die via internet worden overgedragen (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan veiligheidslacunes. Een volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is derhalve niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke beheerder van deze website

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Übersetzungsdienst Skrivanek GmbH

Schumannstraße 3

10117 Berlin

Telefoon: +49 (0)30 200 545 97
E-mail: info@skrivanek.be

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doelstellingen en middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt (namen, e-mailadressen enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk na uw expliciete toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die wij voor uw verzoek hebben verzameld, mogen wettelijk worden verwerkt.

Het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instanties

Wanneer de wetgeving inzake gegevensbescherming werd overtreden, kan de getroffen persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving is de ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’. Voor meer informatie zie: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst verwerken, persoonlijk of via een derde partij automatisch in een gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. Als de gegevens rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke partij moeten worden overgedragen, wordt dit alleen gedaan voor zover het technisch haalbaar is.

SSL/TLS-codering

De website maakt gebruik van SSL/TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals de verzoeken die u aan ons als websitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser als deze verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool dat in de adresregel van uw browser verschijnt.

Als de SSL/TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Volgens de wet hebt u het recht om op elk gewenst moment kosteloze informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen alsook over de herkomst, de ontvanger en het beoogde doel van de verwerking. U hebt tevens het recht op eventuele correcties, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt bij vragen over persoonsgegevens te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de disclaimer staat vermeld.

Verzet tegen commerciële e-mails

Er wordt uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die binnen het kader van de verplichte disclaimer op de website zijn gepubliceerd voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame of informatiemateriaal. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen wanneer ongewenst reclamemateriaal, zoals spammails, wordt ontvangen.

 1. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde “sessie-cookies”. Zij worden na uw bezoek aan de website automatisch verwijderd. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Door deze cookies wordt uw browser herkent als u een volgende keer onze website bezoekt.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd, zodat u per keer kunt beslissen of u een cookie al dan niet accepteert. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd of dat cookies automatisch worden verwijderd zodra u uw browser afsluit. De uitschakeling van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn voor elektronische communicatie of voor bepaalde functionaliteit die u wilt gebruiken (zoals het winkelmandje) worden opgeslagen conform art. 6 lid 1, punt f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een optimale service zonder technische storingen te kunnen waarborgen. Als andere cookies (zoals de cookies die worden gebruikt voor de analyse van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

Logbestanden van de server

De aanbieder van de website verzamelt en registreert automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons via zogenoemde “server log files” overdraagt. Dat zijn:

 • browsertype en browserversie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • referrer URL
 • hostnaam van de computer die toegang tracht te krijgen
 • tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan gegevens uit andere bronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking wordt gevormd door art. 6 (1) (f) AVG die de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een overeenkomst of maatregelen ter voorbereiding van een overeenkomst.

Contactformulier

Wanneer u ons een vraag stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens die u in het formulier hebt ingevuld, waaronder de contactgegevens die u doorgeeft, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

Wij zullen de gegevens die u via het contactformulier aan ons doorgeeft dan ook alleen met uw toestemming verwerken conform art. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die wij voor uw verzoek hebben verzameld, mogen wettelijk worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u via het contactformulier aan ons ter beschikking hebt gesteld totdat u een verzoek tot verwijdering indient, uw toestemming voor de opslag intrekt of als het doel voor de opslag is weggevallen (bijv. nadat uw verzoek is afgehandeld). Alle dwingende wettelijke bepalingen, met name over verplichte bewaringstermijnen, blijven hierdoor onverlet.

 1. Analyses en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een websiteanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waardoor een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op grond van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de analyse van gebruikersgedrag voor de optimalisatie van zowel de website als de reclame.

Google Remarketing

Op deze website wordt gebruikgemaakt van Google Remarketing, een dienst van Google. Advertenties kunnen worden weergegeven op basis van door de gebruiker eerder bezochte websites binnen het Google-advertentienetwerk waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de Google Remarketing-functie. We gebruiken Google Remarketing om specifieke advertenties weer te geven wanneer u andere websites bezoekt, bijvoorbeeld sites binnen het Google-netwerk. U kunt deze functie uitschakelen door de instellingen te wijzigen in http://www.google.com/settings/ads.

De wettelijke grond waarop Google Remarketing gebruikt wordt, wordt vermeld in artikel 6 paragraaf 1 (f) AVG. Skrivanek heeft legitieme belangen in zulke marketingdoeleinden, omdat hiermee zo relevant mogelijke advertenties kunnen worden geplaatst.

U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van zulke gegevens voor dergelijke remarketingdoeleinden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u de functie uitschakelen door de instellingen te wijzigen in https://www.google.com/settings/ads of kunt u trackingcookies uitschakelen via de trackingcookie-instellingen hieronder.

Indien u de website bezoekt terwijl u ingelogd bent op uw Google-account en u heeft aangegeven dat Google uw browsergeschiedenis met uw Google-account linkt en dergelijke informatie gebruikt om advertenties te personaliseren, dan linkt Google informatie die via Google Analytics is verzameld aan uw Google-accountgegevens. Google gebruikt en verzamelt gegevens voor marketing op verschillende apparaten. Als u onze website op het ene apparaat gebruikt, dan kunnen onze advertenties op een ander apparaat op uw surfgedrag zijn afgestemd. Uit de door Google verzamelde gegevens van Google-accountgebruikers op onze website, kan Skrivanek de Google- accountgebruiker niet identificeren. Raadpleeg http://google.com/policies/privacy?hl=nl voor meer informatie over de door Google verzamelde en gebruikte gegevens.

Gebruikers met een Google-account kunnen de advertentie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen en aangeven dat ze geen gepersonaliseerde advertenties te zien willen krijgen.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimisering voor onze website geactiveerd. Daarom wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte aangesloten staten vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten ten aanzien van de website-beheerder te leveren. Het binnen het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van deze cookies op uw computer voorkomen door in uw browser de betreffende instellingen uit te voeren. Als u cookies uitzet is het echter mogelijk dat u niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website. U kunt tevens voorkomen dat de gegevens die door cookies zijn gegenereerd over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browser-plug-in in de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Bezwaar tegen de verzameling van gegevens

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een zogenoemde opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

Uitbestede gegevensverwerking

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de uitbesteding van onze gegevensverwerking en leven de strenge eisen van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteiten na bij het gebruik van Google Analytics.

Verzameling van demografische gegevens door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functies van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld met daarin informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden herleid tot een specifiek individu. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen door wijziging van de advertentie-instellingen in uw Google-account of u kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen zoals beschreven in het gedeelte “Bezwaar tegen de verzameling van gegevens”.

 1. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar van het betreffende e-mailadres bent en dat u akkoord gaat met de ontvangst van deze nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld, of deze worden alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u de gewenste informatie te sturen en geven deze niet door aan derden.

Wij zullen de gegevens die u via het contactformulier aan ons doorgeeft dan ook alleen met uw toestemming verwerken conform art. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres alsook het gebruik ervan voor de toezending van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijv. via de afmeldlink in de nieuwsbrief. De gegevens die wij voor uw verzoek hebben verzameld mogen wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die u opgeeft bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden gebruikt om de nieuwsbrief te versturen totdat u uw aanmelding opzegt. De genoemde gegevens worden dan verwijderd. Gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

 1. Plug-ins en tools

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartservice Google Maps van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze gegevens worden doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en hier opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke website en helpt de door ons op deze website genoemde locaties te vinden. Dit vormt een rechtmatig belang conform art. 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van Google op https://policies.google.com/?hl=en