Scroll Top

Proeflezen en verbeteren van teksten – vertrouwen is goed, correctie is beter

badge

PROEFLEZEN IS MEER DAN ALLEEN GRAMMATICALE CORRECTHEID CONTROLEREN

In principe bieden we vertalingen altijd aan met extra proeflezen door een tweede vertaler. We zien hier alleen van af als de klant hier uitdrukkelijk om vraagt. Voordat de vertalingen uiteindelijk naar de klant worden gestuurd, controleren onze projectmanagers de teksten nogmaals op volledigheid en lay-out. ALLE VERTALINGEN WORDEN ONDERWORPEN AAN EEN INTERNE KWALITEITSCONTROLE.

WE BIEDEN OOK 3 SOORTEN TEKSTCORRECTIE:

TAALKUNDIG PROEFLEZEN – PROEFLEZEN

Proeflezen is een eentalige correctie van spelling, grammatica en interpunctie door een tweede vertaler. Na de gespecialiseerde vertaling en de eerste proeflezing door de vertaler, wordt een extra eentalige proeflezing uitgevoerd door een professionele proeflezer. De voltooide vertaling wordt gecontroleerd op spelling, grammatica, denotatie (conceptuele inhoud) en connotatie (associatieve secundaire betekenissen) voordat de laatste controle wordt uitgevoerd door onze projectmanager.

Het doel van een dergelijke correctie is om de tekst zo aan te passen dat deze volledig natuurlijk en vloeiend klinkt in de betreffende doeltaal. De tekst wordt daarom gecontroleerd door een gespecialiseerde vertaler die native speaker is.

SEMANTISCH PROEFLEZEN – REDACTIE

Proeflezen is het controleren van een vertaling of zelfs een zelfstandige tekst door een professionele proeflezer, waarbij de brontekst wordt vergeleken met de doeltekst. Redacteurs zijn experts op het gespecialiseerde gebied van de tekst. De vertaling of buitenlandse tekst wordt tweetalig proefgelezen door een specialist, d.w.z. de brontekst en vertaling worden zin voor zin vergeleken en indien nodig aangepast. Deze procedure voldoet aan de dienstspecificaties van ISO-norm 17100:2015. Het doel van dit type onafhankelijke controle is om de tekst te corrigeren met betrekking tot semantische, stilistische, inhoudelijke en terminologische consistentie.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP VOOR EEN GRATIS OFFERTE!

  BedrijfParticulier

  Gespecialiseerde vertalingBeëdigde vertalingOverige

  Gespecialiseerde vertalingBeëdigde vertalingTolkenOverige

  Als u meer dan één bestand wilt uploaden, selecteer dan alle bestanden die u nodig hebt. Upload een document (maximale bestandsgrootte: 20 MB)

  REDACTIONELE VOORDRUKCORRECTIE

  Deze vorm van tekstcorrectie is de laatste correctie van documenten die al volledig zijn opgemaakt. Preprint correctie (ook bekend als preprint proofreading of zetcorrectie) richt zich voornamelijk op correcte opmaak, woordafbreking, speciale tekens, correcte weergave van alle tekens en afbeeldingen en volledigheid van de lay-out van documentatie, artikelen, brochures en galley proofs. Het wordt meestal uitgevoerd op pdf-bestanden die worden bekeken of afgedrukt. Het doel van proeflezen is om fouten te verwijderen die zijn ontstaan nadat de tekst is geschreven.

  SPECIALE KENMERKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE TEKSTEN

  Wetenschappelijke teksten moeten in veel opzichten aan strenge criteria voldoen. Deze variëren van precisie, duidelijkheid en taalkundige zuinigheid tot het voldoen aan formele criteria.

  De correctoren van Skrivanek zijn bedreven in de vaktaal van talrijke disciplines zoals geneeskunde, rechten, economie en sociale wetenschappen. Dit vormt de basis voor verder werk met teksten zoals wetenschappelijke artikelen, essays, samenvattingen, monografieën of papers in meer dan 50 talen.

  Wetenschappelijke publicaties worden vaak in het Engels geschreven. Hoewel wetenschappelijk Engels in de eerste plaats bedoeld is om begrepen te worden in de wetenschappelijke gemeenschap en daarom zeer goed gesproken wordt door niet-moedertaalsprekers, kunnen zwakke punten in het Engels een directe impact hebben op het succes van publicaties. Via Skrivanek profiteert u van de diensten van een professionele proeflezer die uw wetenschappelijke artikelen en essays redigeert en zo de auteur het succes garandeert dat hij of zij verdient.

  Proeflezen wordt uiteraard uitgevoerd in overeenstemming met onze ISO-certificeringen.

  WIJ ADVISEREN U GRAAG OVER DE BESTE METHODE VAN PROEFLEZEN VOOR UW PROJECT EN UW DOELEINDEN.

  WELKE ROL SPEELT PROEFLEZEN OP WEG NAAR DE PERFECTE VERTALING?

  Onze aanpak van vertalingen bestaat uit de volgende stappen:

  1. ONTVANGST VAN DE DOCUMENTEN VAN DE KLANT

  We ontvangen documenten en specificaties van de klant per e-mail, via het online aanvraagformulier of een Sharepoint. We bespreken samen hun opmerkingen, ideeën en verwachtingen. En dan kunnen we aan de slag.

  2. ANALYSE VAN DE AANVRAAG

  We analyseren de aanvraag zorgvuldig wat betreft de vereisten en de woordenschat die erin zit. Daarna gaan we ook na of een vertaalgeheugen kan worden gebruikt.

  3. SELECTIE VAN DE JUISTE GESPECIALISEERDE VERTALER

  We selecteren de juiste vertaler op basis van specifieke criteria, zoals ervaring in het gewenste specialisme en met de betreffende doelgroep.

  4. OPSTELLEN VAN DE OFFERTE

  We sturen per e-mail een offerte op maat die voldoet aan de specificaties.

  5. VOLTOOIING VAN DE VERTALING VOLGENS DE EISEN VAN DE KLANT

  Na de bevestiging van de klant beginnen we onmiddellijk met de vertaling met de grootste zorg en aandacht voor alle vereisten.

  6. CONTROLEFASE – REDIGEREN OF PROEFLEZEN

  De teksten worden gecontroleerd door een geselecteerde redacteur of proeflezer. Na zorgvuldige controle ontvangt de klant de voltooide vertaling.

  7. CONTROLE VAN DE VERTALING DOOR DE KLANT

  Bij levering van de voltooide vertaling ontvangen onze klanten een kwaliteitsgarantie. Binnen 30 dagen passen we gratis de gevraagde wijzigingen aan.

  Redactie en proeflezen garanderen de hoogste kwaliteit van onze vertalingen en geven onze klanten de hoogste kwaliteitsgarantie.

  REDACTIE & PROEFLEZEN – VERSCHILLEN

  De correctoren en redacteuren van Skrivanek corrigeren en redigeren vertalingen en publicaties in alle talen en vakgebieden. Gênante typefouten en onjuiste grammatica zijn straks verleden tijd, als u besluit gebruik te maken van onze professionele taaldiensten. Als onderdeel van het redactie- en proefleesproces worden uw documenten gecontroleerd en aangepast door onze experts. Deze kwaliteitsprocessen helpen je om een positieve indruk te maken en het vertrouwen van je klanten aanzienlijk te vergroten. Overweeg of u gebruik wilt maken van de optie van externe redactie of proeflezen voordat u uw teksten publiceert en afdrukt.

  WAT ZIJN DE VERSCHILLEN TUSSEN REDIGEREN EN PROEFLEZEN?

  Redigeren bij Skrivanek omvat de volgende diensten:

  • we controleren woord voor woord of de tekst zinvol en stilistisch correct is vertaald
  • we controleren spelling, grammatica en interpunctie
  • we controleren logica en typografie
  • we reviseren uw teksten met de hulp van native-speaker proeflezers en gespecialiseerde deskundigen

  Proeflezen bij Skrivanek omvat de volgende diensten:

  • we controleren op spelfouten en kijken grondig naar grammatica en interpunctie
  • we reviseren uw teksten met de hulp van een native proeflezer en gespecialiseerde deskundigen

  REDIGEREN

  Onze correctoren zijn allemaal goede schrijvers en bovendien moedertaalsprekers die hun moedertaal actie gebruiken in het dagelijks leven. Ze zijn experts als het gaat om de praktische kant van taal. Ze begrijpen de context en stilistische subtiliteiten precies. Dit is een groot voordeel, want dankzij hun moedertaalvaardigheden kunnen we een onberispelijke spelling en grammatica garanderen, evenals een eigentijdse taalstijl. Ze hebben ook een uitstekende specialistische kennis van de relevante sector.

  PROOFREADING

  Tijdens het proeflezen elimineert een goede proeflezer alle taalfouten. Voor jou betekent dit een extra controle door experts, waardoor je publicatie foutloos wordt. Deze procedure staat ook bekend als het 4-ogenprincipe.

  KIES VOOR KWALITEITSGARANTIE – WIJ LEGGEN DE LAATSTE HAND AAN JE TEKST

  Heb je proeflezen of redactie nodig van je boek, verhaal, brochure, bachelor-, master- of doctoraalscriptie? Laat onze experts je adviseren over het beste proefleesniveau voor jouw vraag. Onze proeflezers en redacteuren helpen je graag. Kies voor een oplossing op maat. We helpen je graag bij het kiezen van de taalkundige optimalisatie van je tekst en koppelen jou vervolgens aan de juiste proeflezer.

  PROEFLEZEN OF REDACTIE VOOR GESPECIALISEERDE VERTALINGEN

  PROOFREADING

  • Je doel: een vertaalde tekst zonder spel- en grammaticafouten.
  • Eerst en vooral corrigeren onze ervaren correctoren de vertalingen op het vlak van
  • Volledigheid van de tekst
  • Uitvoering van de tekst volgens uw specificaties
  • grammatica
  • interpunctie
  • spelling

  REDACTIONEEL

  Jouw doel: een vertaalde tekst zonder grammaticale en spelfouten en een stilistisch correcte, prettig leesbare tekst die is aangepast aan het doelpubliek.

  Tijdens het proeflezen bewerkt onze ervaren corrector de vertalingen grondig op het gebied van

  • Volledigheid van de tekst
  • Uitvoering volgens uw specificaties
  • grammatica
  • interpunctie
  • spelling
  • foutjes door slordigheden
  • schrijfstijl
  • leesbaarheid
  • Aan doelgroep aangepast adres – aanpassen aan doelgroep
  • Tegenstrijdigheden wegwerken

  PROEFLEZEN – VOOR NAUWKEURIG GEORGANISEERDE TEKSTEN

  Onze linguïsten corrigeren niet alleen grammatica, interpunctie en spelling in de vertalingen. Ze controleren de teksten op volledigheid volgens uw specificaties, bijvoorbeeld wanneer er een gesigneerd exemplaar van de tekst moet worden vervaardigd. Er wordt ook rekening gehouden met technische termen, productnamen en specifieke uitdrukkingen, zodat uw wens voor een overzichtelijke tekst wordt gerealiseerd.

  PROEFLEZEN – VOOR COMPLEXE GEOPTIMALISEERDE TEKSTEN

  Redactie is een volgende stap na proeflezen en omvat alle onderdelen ervan. De grammaticaal gecorrigeerde tekst wordt verder geoptimaliseerd. In de volgende stap spelen schrijfstijl en het aanpassen van de inhoud aan de culturele context de hoofdrol. Hier richt de proeflezer zich op de doelgroep waarvoor de tekst is geschreven.

  PROEFLEZEN EN REDIGEREN OMVAT

  • Gespecialiseerde vertaling
  • Woordenlijst maken
  • Lay-out aanpassen
  • Vertaalgeheugen

  FOUTLOOS SUCCES

  De deadline voor het inleveren van je scriptie, bachelor-, master- of proefschrift nadert en je wilt het graag laten proeflezen? Wij bieden je onze ervaring en professionaliteit, ongeacht of je tekst meer of minder complex is. Wij maken je tekst klaar voor druk. Optimaal geredigeerd tekstwerk wordt steeds belangrijker wanneer duidelijke termen in de juiste context worden gebruikt. Onze taaldiensten omvatten ook expres proeflezen en expres redigeren. Tot onze klanten behoren studenten wier scripties een plagiaatcontrole vereisen, maar ook bedrijven die bijvoorbeeld hun websiteteksten moeten laten nakijken.

  PROEFLEZEN OF REDIGEREN – VEELGESTELDE VRAGEN

  WAT KUNNEN WE JE BIEDEN ALS ONDERDEEL VAN DE PROEFLEESSERVICE?

  Proeflezen heeft meestal betrekking op vertalingen die door Skrivanek worden geproduceerd. Proeflezen betekent het controleren en corrigeren van vertalingen met betrekking tot grammatica, spelling en interpunctie. Het doel van proeflezen is niet alleen grammaticale correctheid, maar ook de formele correctheid van de inhoud in de doeltaal.

  WAT BEDOELEN WE MET PROEFLEZEN?

  Proeflezen is vooral belangrijk voor teksten met een emotionerende of activerende inhoud. Onze proeflezers vergelijken de brontekst met de doeltekst, corrigeren grammatica en spelling en, het allerbelangrijkste, passen de vertaling stilistisch en taalkundig aan de culturele context aan. Ze zijn moedertaalsprekers en zijn daarom in staat om de boodschap correct over te brengen voor de doelgroep. De focus ligt hier op het garanderen dat de vertalingen niet alleen foutloos, maar ook absoluut begrijpelijk en authentiek zijn.

  PROEFLEZEN OF REDIGEREN – WAT IS HET VERSCHIL?

  Het belangrijkste verschil tussen proeflezen en redigeren ligt in de reikwijdte van de dienst. Proeflezen houdt in dat je de doeltekst bewerkt en optimaliseert op grammaticale en vormfouten. Proeflezen houdt zich voornamelijk bezig met het verwijderen van taalkundige fouten.

  Naast de vertaalde tekst speelt ook de brontekst een belangrijke rol bij proeflezen. Proeflezers vergelijken de originele tekst met de doeltekst op het gebied van stijl, leesbaarheid en doelgroep. Bijgevolg kan proeflezen al dan niet redigeren omvatten.

  SAMENGEVAT IS PROEFLEZEN DE REVISIE VAN INHOUD EN STIJL.

  Om het hoogste kwaliteitsniveau te garanderen, worden beide diensten uitgevoerd volgens het principe van dubbele controle. Dit betekent dat vertalen en proeflezen door twee verschillende mensen worden uitgevoerd. Terwijl proeflezen zich voornamelijk richt op correcte spelling, optimaliseert redactie ook de taal en stijl van een tekst.

  PROEFLEZEN OF REDIGEREN – WAT IS BETER VOOR MIJN VERTALING?

  Bij het kiezen van de juiste aanvullende dienst, zoals proeflezen of redigeren, geldt een algemene regel: hoe meer specifieke technische termen de originele tekst bevat, hoe beter het is om een van de twee correctieniveaus voor uw vertaling te kiezen. Beide correctieniveaus zijn afhankelijk van de complexiteit van de brontekst.

  Volgens bovenstaande regel is proeflezen geschikter voor teksten waarin de informatie belangrijker is dan de stijl. Het belangrijkste doel van proeflezen is om vormfouten te herkennen en te corrigeren en om een grammaticaal en orthografisch correcte vertaling van de originele tekst te krijgen.

  De boodschap is een beslissende factor bij proeflezen. Als je een onvergetelijke indruk wilt achterlaten en positieve emoties wilt oproepen (bijvoorbeeld in marketing), moet de stilistische nauwkeurigheid van de tekst zeker worden gecontroleerd.

  PROEFLEZEN OF REDIGEREN – VOOR WELKE TALEN DOEN WE DIT?

  Duits, Engels of Spaans…? – We proeflezen je vertalingen voor tal van Europese en niet-Europese talen. Je kunt voor elke vertaalopdracht een extra proofreadingniveau aanvragen. Wanneer je je bestelling plaatst, selecteer je het juiste proefleesniveau voor de vertaling. Onze standaardaanbieding is altijd inclusief proeflezen. We maken graag een offerte op maat op basis van jouw wensen.

  Wat onze klanten over ons zeggen

  1

  Nous sommes un client très récent. Première traduction très rapide. Nous espérons acquérir une bonne collaboration.

  Poursuivre avec ce même niveau de service et de qualité. Bravo à vous.

  Très satisfait jusqu’à présent !

  Il m’arrive de travailler avec d’autres entreprises par obligation – quand j’ai le choix je travaille avec vous principalement.

  Bonnes traductions, bonne qualité qui, en ce qui nous concerne, est meilleure que celle des bureaux de traduction avec lesquels nous avons travaillé auparavant.

  BIJNA 30 JAAR ERVARING!

  Wij leveren professionele vertalingen volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

  100+

  talencombinaties

  100%

  van onze klanten zou ons aanbevelen bij anderen

  50+

  vakgebieden

  ONZE TEVREDEN KLANTEN ZIJN ONS VISITEKAARTJE