Scroll Top

Thuiswerken bij Skrivanek – een tussenbalans

DE_Homeoffice

In de afgelopen maanden is er vaak gesproken over de voor- en nadelen en uitvoerbaarheid van thuiswerken. Ziektekostenverzekeraar DAK onderzocht in een studie het effect van thuiswerken op de psyche van werknemers. De resultaten lieten een sterke stijging van het gevoel van balans en afgenomen stress zien. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het wegvallen van woon-werkverkeer en een beter evenwicht tussen werk en gezin. 75% van de ondervraagden wil ook na de coronapandemie thuis blijven werken of de werkweek verdelen tussen kantoor- en thuiswerk. Sommige wetenschappers zien in de veranderingen die de pandemie teweeg heeft gebracht een manier om gezond werken voor de digitale toekomst opnieuw te definiëren. Natuurlijk heeft thuiswerken ook een aantal nadelen. Zo is het veel lastiger om privé en werk gescheiden te houden en kan geconcentreerd werken worden verstoord door gezinsleden. Ook het gebrek aan contact met collega’s en leidinggevenden wordt door velen als problematisch ervaren.

De vertaalbranche lijkt behoorlijk goed voorbereid te zijn om snel over te kunnen schakelen op thuiswerken. Skrivanek heeft bijvoorbeeld vanaf het begin gebouwd aan netwerken met vertalers die overal ter wereld en vaak thuis werken, dus voor vertalers is er niet veel veranderd. Maar hoe zit het met de projectmanagers, grafisch ontwerpers en begeleiders die van de ene op de andere dag hun werk naar hun huis moesten verplaatsen? Ook deze omschakeling konden we bij Skrivanek snel realiseren, omdat laptops, VPN-toegangen e.d. up-to-date zijn en al onze processen, zoals projectmanagement, kwaliteitsbeheer, boekhouding enz., zijn gedigitaliseerd. Aangezien Skrivanek wereldwijd aanwezig is, zijn we gewend om via online conferentietools te communiceren, rekening houdend met verschoven (werk)tijden. De vertaalbranche is een branche die qua technologie vooroploopt, en daardoor konden we vertaalprojecten zonder vertraging of effectiviteitsverlies afhandelen. Wij hopen van harte dat u dat als klant kunt beamen.

Ook voor de coronaperiode boden we al online tolkdiensten aan, waarbij de tolken eenvoudig aan teleconferenties, Skype of digitale vergaderingen worden toegevoegd. Wij zijn van mening dat deze vorm van tolken in de toekomst steeds meer zal worden gebruikt, omdat het meer flexibiliteit geeft qua tijd en veel goedkoper zal zijn.

Sinds begin juli zijn we weer stap voor stap teruggegaan naar werken op kantoor. Op basis van de zeer positieve ervaringen met thuiswerken proberen we nu een mix van werk op kantoor en thuis uit om de voordelen van beide manieren van werken te behouden en het risico op infectie te beperken. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons kort feedback zou kunnen geven over hoe u onze prestaties in de afgelopen maanden met thuiswerken hebt ervaren.