Terminologiemanagement


Hoe groter een bedrijf, des te groter is ook de behoefte voor een uniforme taal binnen het bedrijf. Niet alleen het “hoe” van de documentatie, oftewel het corporate design, is van essentieel belang, maar ook het “wat”, dus de uniforme taal. Juist bij de vertaling van grote projecten waaraan veelal meerdere vertalers tegelijkertijd werken, is het terminologiebeheer van groot belang. Terminologiemanagement vereist een nauwe samenwerking tussen de klant en onze linguïsten. De klant moet bijvoorbeeld vastleggen volgens welke grammaticale categorieën een term in de brontaal moet worden opgenomen, voordat hij vervolgens in de betreffende talen in de database wordt opgeslagen. Naast de benoeming, indeling en definitie van termen, moeten de volgende criteria worden vastgelegd om een zinvolle terminologie-database te kunnen opbouwen:
  • Bedrijfsinterne en bedrijfsoverkoepelende standaardisatie.
  • Terminologische definities in verband met wettelijke bepalingen.
  • Definitie van één- en meertalige bedrijfsspecifieke productbenamingen (ook voor het behoudt van corporate identity).
  • Omzetten van vaktaal naar taal die geschikt is voor consumenten en gebruikers (technische documentatie versus marketingteksten).
  • Eén- en meertalige aanpassing van de taalkundige (en culturele) vereisten voor globalisering, oftewel lokalisatie van processen en documentatie.

Wij gebruiken verschillende manieren voor het opbouwen van een terminologie-database:
  • Opstellen van een professionele verklarende woordenlijst door een terminoloog met behulp van gangbare software-tools.
  • Gebruik van een CAT-tool (Computer Aided Translation Tool), hiermee wordt tijdens het vertalen een Translation Memory gecreëerd. Dit vertaalgeheugen kan vervolgens als woordenlijst worden geëxporteerd en regelmatig aan de klant worden voorgelegd, zodat deze aanpassingen aan de doeltaal kan doorvoeren of termen consistent kan maken.
  • Aanvulling van een reeds bestaande woordenlijst met de inhoud van elektronische woordenboeken.
  • Integratie van bronnen uit gedrukte en online-media.

Meer dan 20 jaar ervaring!

 
Wij leveren professionele vertalingen volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden.

3+

 
miljoen vertaalde woorden in 2016.


100%

 
van onze klanten zou ons aanbevelen


30%

 
van onze klanten werkt uitsluitend met ons samen.


Wat onze klanten over ons zeggen


Wij zijn een nog vrij nieuwe klant. De eerste vertaling werd heel snel geleverd. We hopen een goede samenwerking op te bouwen.


Ga verder met dit niveau van service en kwaliteit. Onze gelukwensen.


Heel erg tevreden tot nu toe!


Soms kan ik niet anders dan met andere firma’s werken – als ik de keuze heb dan werk ik in de eerste plaats met jullie.


Goede vertalingen, goede kwaliteit die wat ons betreft beter is dan de vertaalbureaus waar we eerder mee werkten.