Onlangs hebben wij onze klanten om feedback en verbeteringsvoorstellen gevraagd – en konden ons geen betere respons wensen! Het overgrote deel van onze klanten gaf aan zelfs “zeer tevreden” te zijn met onze dienstverlening.
Op de vraag waarom ze voor ons kozen, gaven de meeste klanten kwaliteit, flexibiliteit en individuele begeleiding als antwoord waarover vooral onze altijd zeer geëngageerde projectmanagers verheugd waren.
Certificaten, technische uitrusting en prijsvoordeel werden eveneens als redenen voor de samenwerking met Skrivanek genoemd, maar het is vooral het proces van aanvraag tot uiteindelijke vertaling en de kwaliteit van het eindproduct die voor onze klanten doorslaggevend zijn. Onze klanten waarderen aan onze medewerkers vooral hun vriendelijkheid en aangename communicatie evenals de snelle responstijden.
Bij de vraag naar aanvullende diensten die onze partners zouden willen zien, werden vooral ondertiteling van video’s voor social media en instructievideo’s en het opstellen van reclameteksten in vreemde talen, de zogenoemde transcreation, genoemd. Deze diensten bieden wij al langere tijd aan. Wij beschikken over professionele tekstschrijvers die gespecialiseerd zijn in marketing alsook over video editors – vraag ons ernaar.
Afsluitend wilden wij graag weten of er een kwaliteitsverschil merkbaar was in de klantenservice tijdens de coronalockdowns. 100% van de respondenten gaf aan dat de kwaliteit gelijk was gebleven.
Ons hele team doet altijd zijn best om de beste service te leveren. Daarom zijn we des te blijer dat dit uit de hoge tevredenheid van onze partners blijkt! Wij willen al onze partners voor hun vertrouwen en geweldige samenwerking danken.