Vooral in tijden van crisis zijn overheidsaanbestedingen veelal de enige zekere basis voor bedrijven. Het is voor bedrijven vaak de moeite waard om over de landsgrenzen heen te kijken, want de Europese Unie schrijft regelmatig Europese aanbestedingen uit. Openbare aanbestedingen in Europa vallen onder het Europese Gemeenschapsrecht met daarbij de verplichting tot publicatie om de vrije handel binnen de EU te bevorderen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van financiële grenswaarden voor opdrachten die in heel Europa aanbesteed moeten worden. Deze aanbestedingen worden bekendgemaakt in het supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie en hebben betrekking op een hele reeks sectoren: van ambachtslieden tot bouwbedrijven, van landschapsontwikkeling, bruggenbouw, planningsdiensten en schoonmaakdiensten tot IT-diensten.
De marktwaarde van openbare aanbestedingen is enorm: de EU schrijft jaarlijks meer dan 250.000 aanbestedingen uit. Dat maakt duidelijk hoe aantrekkelijk deze markt is voor bedrijven, en hoe zwaar de concurrentie is. Om überhaupt kans te hebben bij aanbestedingen, moet een bedrijf een sterke presentatie neerleggen. Dit betekent dat inhoud, lay-out, structuur en taal moeten overtuigen. Juist op dat laatste wordt maar al te vaak bespaard. Het is echter zonde om een inhoudelijk sterke presentatie van dienstverlening en kostenberekening aan een onprofessionele vertaler over te laten. Branche-specifieke teksten vereisen altijd de inzet van native speakers en ervaren, gespecialiseerde vertalers.
De schade van een taalkundig zwakke inschrijving is veel groter dan de investering in een professioneel vertaalbureau. Bedrijven moeten ook niet tot het laatste moment wachten met de vertaling in het Engels en de betreffende landstaal. Spoedvertalingen zijn natuurlijk altijd mogelijk, maar kunnen mogelijk toch leiden tot inconsistentie in de kwaliteit. Een vertaalbureau beschikt over een groot aantal processen voor kwaliteitsbeheersing die het beste uitgevoerd kunnen worden wanneer vertalers, projectmanagers en correctors hun werk volledig en zonder te veel tijdsdruk kunnen doen.
Als u van plan bent om in de nabije toekomst deel te nemen aan internationale aanbestedingen, dan raden wij u aan om voldoende budget en vooral tijd te reserveren voor de vertaling. Daardoor zullen uw kansen om de aanbesteding te winnen aanzienlijk toenemen.