Disclaimer

Informatie verstrekt conform Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Skrivanek Translation Services Belgium bvba

24 Louizalaan 149/24

1050 Brussel (België)

 

Vertegenwoordigd door:

Skrivanek Translation Services Belgium bvba, vertegenwoordigd door Pavel Skřivánek, directeur

Contact:

Telefoon: +32 (0) 2 218 42 50

E-mail: info@skrivanek.be

Handelsregister:

Ingeschreven in het handelsregister
Kruispuntbank van Ondernemingen,
registratienummer: 0867.353.808

Registratiedatum: 21.09.2004

Btw-nummer:

Btw-nummer conform het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde: BE867353808

Informatie betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

Naam en vestigingsplaats van de verzekeraar:

2) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
via AIG Europe Limited
58 Fenchurch Street
EC3M 4AB Londen
Wereldwijd geldig

Geschillenbeslechting

Wij nemen niet deel aan onlinegeschillenbeslechting via arbitrage-instellingen voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor content

Als dienstverlener zijn wij aansprakelijkheid voor deze website. Wij zijn als dienstverlener echter niet verplicht om overgedragen of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken.

Wettelijke verplichtingen met betrekking tot het verwijderen of het blokkeren van het gebruik van informatie blijven hierdoor onaangetast. In dit geval is aansprakelijkheid alleen mogelijk vanaf het moment van de kennis van een specifieke rechtsinbreuk. Na kennisname van dergelijke schendingen zullen wij de content onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de content van deze websites en geven daarom ook geen garantie af voor deze content. Aanbieders of beheerders van gekoppelde websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen content.

De gelinkte pagina’s werden op het moment van het linken op mogelijke wettelijke overtredingen gecontroleerd. Op het moment van het linken werd geen illegale content vastgesteld. Permanent toezicht op de content van gekoppelde websites is niet mogelijk zonder redelijke aanwijzingen dat er sprake is van een wetsovertreding. Illegale links zullen onmiddellijk worden verwijderd zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

Auteursrecht

De content en compilaties die door de aanbieder op deze website worden gepubliceerd vallen onder het Belgische auteursrecht. Reproductie, verwerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de toestemming van de desbetreffende auteur resp. opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik.
Een commercieel gebruik van de content van onze website is niet toegestaan zonder de toestemming van de opsteller ervan.

Indien de content op deze pagina niet door de aanbieder werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Content die eigendom is van derden wordt overeenkomstig aangeduid. Indien u toch een schending van het auteursrecht opmerkt, vragen wij u dit te melden. Dergelijke content zal onmiddellijk worden verwijderd.

 

YouTube aktivieren?

Auf dieser Seite gibt es mind. ein YouTube Video. Cookies für diese Website wurden abgelehnt. Dadurch können keine YouTube Videos mehr angezeigt werden, weil YouTube ohne Cookies und Tracking Mechanismen nicht funktioniert. Willst du YouTube dennoch freischalten?