Impressum

Disclaimer
Informatie verstrekt conform Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
Übersetzungsdienst Skrivanek GmbH
Schumannstraße 3
10117 Berlin
 
Vertegenwoordigd door:
Übersetzungsdienst Skrivanek GmbH, vertegenwoordigd door Astrid Hager, directrice
Contact:
Telefoon: +49 (0) 30 280 453 91
E-mail: info@skrivanek.be
Handelsregister:
Ingeschreven in het handelsregister
Amtsgericht Charlottenburg
registratienummer: HRB 86229
Btw-nummer:
Btw-nummer conform het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde: DE224135748
Informatie betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
Naam en vestigingsplaats van de verzekeraar:
2) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
via AIG Europe Limited
58 Fenchurch Street
EC3M 4AB Londen
Wereldwijd geldig
Geschillenbeslechting
Wij nemen niet deel aan onlinegeschillenbeslechting via arbitrage-instellingen voor consumenten.
Aansprakelijkheid voor content
Als dienstverlener zijn wij aansprakelijkheid voor deze website. Wij zijn als dienstverlener echter niet verplicht om overgedragen of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken.
Wettelijke verplichtingen met betrekking tot het verwijderen of het blokkeren van het gebruik van informatie blijven hierdoor onaangetast. In dit geval is aansprakelijkheid alleen mogelijk vanaf het moment van de kennis van een specifieke rechtsinbreuk. Na kennisname van dergelijke schendingen zullen wij de content onmiddellijk verwijderen.
Aansprakelijkheid voor links
Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de content van deze websites en geven daarom ook geen garantie af voor deze content. Aanbieders of beheerders van gekoppelde websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen content.
De gelinkte pagina’s werden op het moment van het linken op mogelijke wettelijke overtredingen gecontroleerd. Op het moment van het linken werd geen illegale content vastgesteld. Permanent toezicht op de content van gekoppelde websites is niet mogelijk zonder redelijke aanwijzingen dat er sprake is van een wetsovertreding. Illegale links zullen onmiddellijk worden verwijderd zodra wij hiervan op de hoogte zijn.
Auteursrecht
De content en compilaties die door de aanbieder op deze website worden gepubliceerd vallen onder het Belgische auteursrecht. Reproductie, verwerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de toestemming van de desbetreffende auteur resp. opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik.
Een commercieel gebruik van de content van onze website is niet toegestaan zonder de toestemming van de opsteller ervan.
Indien de content op deze pagina niet door de aanbieder werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Content die eigendom is van derden wordt overeenkomstig aangeduid. Indien u toch een schending van het auteursrecht opmerkt, vragen wij u dit te melden. Dergelijke content zal onmiddellijk worden verwijderd.